dilluns, 9 de maig de 2016

SHUNGITLa shungit és una pedra negra i lleugera composta essencialment de carboni orgànic. Prové de la regió de Carèlia (Rússia) i és coneguda per les seves múltiples propietats. 

Es considera un dels minerals més antics de la terra i és l'únic mineral que conté fulerenes, un tipus de forma molecular del carboni en què s'estan basant nous estudis de nanotecnologia i medicina.

Nicolas Almand, al seu llibre "Shungit, extrema protecció", ens parla dels diferents usos que li podem donar a la shungit, tenint en compte les seves múltiples propietats, protecció, neteja, recàrrega, purificació de l'aigua, fertilitat de la terra ...

La shungit neutralitza part dels camps electromagnètics produïts pels aparells elèctrics que ens envolten, actuant com un escut, i d'aquesta manera estabilitza també l'energia corporal. 

S'usa per apaivagar el dolor i regenerar l'organisme, així com per descarregar-nos i netejar-nos de electricitat estàtica i energies denses. Per exemple, pot ser molt reconfortant un bany de peus amb escates de shungit.

A les nostres cases i llocs de treball podem usar-la en forma de piràmide o esfera, o simplement un tros de shungit en brut, col·locat a prop dels aparells elèctrics, ordinadors, televisor, mòdem, comptador elèctric, telèfon sense fil ...

Els terapeutes solen usar-la per preparar un ambient energèticament net en les seves sessions o també prendre una shunguit a cada mà per descarregar energies denses.

També s'han vist beneficis en l'agricultura ja que saneja l'aigua i la terra de residus químics i actua com a adob gràcies al seu contingut en oligoelements.

La Shungit s'autoregenera, amb el que no cal netejar-la o posar-la al sol. Així i normalment ve coberta per una capa natural de sutge que podem netejar amb aigua abans de fer-la servir.

Bibliografia:
Shungit. Extrema protecció . Nicolás Almand. Nova Vibració Edicions. (disponible en botigues  Vives de la Cortada)

Font:
http://vivescortadaimport.com/blog-propiedades-minerales/shungitES FAN ENCARRECS
Consultar preus, forma d’enviament i pagament.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada